Η κατάταξη των Ελληνικών πανεπιστημίων στην αξιολόγηση της CWUR το 2016

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Ανάμεσα στις 5 παρακάτω αξιολογήσεις προτιμώ εκείνη του Center for World University Rankings (CWUR)
1]Webometrics
2]QS World University Rankings
3]Times Higher Education
4]ARWU (Academic Ranking of World Universities )
5]CWUR (Center for World University Rankings )

Aπασχόληση αποφοίτων. Tο συγκεκριμένο κριτήριο το συναντάμε μόνο στις δύο από τις πέντε σημαντικότερες κατατάξεις. Η κατάταξη Center for World University Rankings (CWUR) βαθμολογεί με 25% την απασχολησιμότητα των αποφοίτων (Alumni Employment), δηλαδή τον συνολικό αριθμό των αποφοίτων που κατέχουν θέση CEO στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. Αντίστοιχα η QS ακολουθεί ποιοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων και βαθμολογείται με 10%.
Τι λαμβάνει υπόψη η αξιολόγηση CWUR:
1]Η ποιότητα της εκπαίδευσης, αριθμός των αποφοίτων που έχουν κερδίσει σημαντικά βραβεία, έπαθλα, και μετάλλια σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [25%] 2]Η αποσχολησιμότητα των υποψηφίων (Alumni Employment), συνολικός αριθμός αποφοίτων που κατέχουν θέση CEO στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [25%] 3]H Ποιότητα της Σχολής (Quality of Faculty), αριθμός καθηγητών και ερευνητών έχουν κερδίσει σημαντικά βραβεία, έπαθλα, και μετάλλια  [25%] 4 εως 7] (Publications-Influence-Citations-Broad Impact) Η απήχηση των δημοσιεύσεων σε ποσοστό 20%
8]Διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ποσοστό 5%

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 2016 : http://cwur.org/2016.php

CWUR 2016 – Greece