Τα τμήματα των ΕΠΑΛ που θα αλλάξουν Τομέα

Η εισαγωγή στα τμήματα:
– Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
– Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας
για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η εισαγωγή στα τμήματα:
-Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΑΒΑΛΑ) του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
-Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΑΤΡΑ) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
-Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η εισαγωγή στα τμήματα:
– Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ) –Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
– Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) του ΤΕΙ Κρήτης,
για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η εισαγωγή για τα τμήματα:
– Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) του ΤΕΙ Κρήτης,
– Διοίκησης Επιχειρήσεων(ΛΕΥΚΑΔΑ)-Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,
– Διοίκησης Επιχειρήσεων(ΓΡΕΒΕΝΑ)-Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας,
– Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
– Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΑΤΡΑ) του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας,
– Διοίκησης Επιχειρήσεων(ΚΑΒΑΛΑ) του ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. Θράκης
– Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) – Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
για τους/τις απόφοιτους /τες του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η εισαγωγή στα τμήματα:
– Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)-Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς TE του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
– Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
– Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
– Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΦΛΩΡΙΝΑ) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
– Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η εισαγωγή στα τμήματα:
– Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
– Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η εισαγωγή στα τμήματα:
-Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
– Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) του ΤΕΙ Κρήτης
– Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας
– Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
– Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) του ΤΕΙ Πειραιά
– Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
– Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
– Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.
για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η εισαγωγή στα τμήματα:
– Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
– Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας
– Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου
– Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ) του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η εισαγωγή στα τμήματα:
– Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
– Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας
– Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου
– Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ) του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

ΕΠΑΛ
 
  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com