36.201 αιτήσεις για 1666 θέσεις!

θήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν συνολικά  36.201 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.113    αιτήσεις για την κάλυψη 124 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 9.615    αιτήσεις για την κάλυψη 700 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 10.605  αιτήσεις για την κάλυψη 494 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 12.868  αιτήσεις για την κάλυψη 348 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 860.368 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

92

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

102

ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

30

ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

21

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

9.865

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1.544

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

989

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

1.008

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ

4.342

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ)

1.236

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

4.080

ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

70

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

926

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

416

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

50.782

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

886

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.277

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1.345

ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ

6.291

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

156.990

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

9.576

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

372

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

89

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

41

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

11.107

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

40.407

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

190.812

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

78

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4.197

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

291

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

14.365

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

109.945

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

197.000

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ

2.628

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ

1.834

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

9.926

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

2.030

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

927

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

3.087

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

2.762

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ

10.739

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ

3.856

 

1 σκέψη στο “36.201 αιτήσεις για 1666 θέσεις!

Τα σχόλια είναι κλειστά.