Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ όταν παρουσιαστούν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Κατά την προσέλευσή τους στην Αρμόδια Επιτροπή, οι Υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

-ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ (με Φωτογραφία του Υποψηφίου πάνω στην Ακτινογραφία και Ιατρική Γνωμάτευση)
-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ, (με Ιατρική Γνωμάτευση)
-ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (με Ιατρική Γνωμάτευση)
-ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.
-ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ από το Λύκειο ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός του Υποψηφίου και ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Οι Ιατρικές Βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή και από Ιδιώτη Ιατρό. Οι Ιατρικές Εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

1 σκέψη στο “Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ όταν παρουσιαστούν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας

  1. Καλημέρα σας
    παρακαλώ κάποιος που έδωσε εξετάσεις για ΤΕΦΑΑ το 2016
    και τώρα, δηλ. το 2017 θα δώσει με το 6%
    Η βαθμολογία για τα αθλήματα παραμένει η περσινή ή πρέπει να ξαναδώσει τα αθλήματα?
    ευχαριστώ

Τα σχόλια είναι κλειστά.