Δέκα λόγοι για να σπουδάσετε στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπειου

Δέκα λόγοι για να σπουδάσετε στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπειου  Πανεπιστημίου στην Αθήνα:
1. Το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα με κύρια ειδίκευση στην Τηλεματική. Το γνωστικό του αντικείμενο  είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων της τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο.
2. Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών: (i) ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της επιστήμης και τις τεχνολογικές εξελίξεις (Ν) δίνει μεγάλη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα (Mi) παρέχει πρακτικές δεξιότητες απαραίτητες στην αγορά εργασίας.
3. Βρίσκεται σε ιδιόκτητο, νέο – ανεγερθέν κτίριο με καινούρια και σύγχρονα εργαστήρια και εκπαιδευτικές υποδομές (2011).
4. Άριστη οργάνωση και διοικητική λειτουργία του Τμήματος και του Ιδρύματος με στόχο τη μείωση της απώλειας των διδακτικών ωρών.
5. Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ μελών ΔΕΠ και φοιτητών με αποτέλεσμα την περάτωση των σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο.
6. Μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να εξασκήσουν τις γνώσεις τους μέσα σε σύγχρονες και ανταγωνιστικές εταιρείες που εδρεύουν στην πρωτεύουσα της χώρας.
7. Απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας με πολύ υψηλά ποσοστά, ως συνέπεια του υψηλού επιπέδου κατάρτισης τους και της ποιότητας των δράσεων διασύνδεσης με την αγορά.
8. Οι γνώσεις και το επίπεδο των σπουδών επιτρέπουν την συνέχιση των σπουδών και σε μεταπτυχιακά προγράμματατα άλλων τμημάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
9. Σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με 3 κατευθύνσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των γνώσεων που χρειάζεται κανείς για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και υποτροφίες με βάση την επίδοση, καλύπτοντας τα δίδακτρα σε όλα τα εξάμηνα στο 17% των φοιτητών.
10. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, συμμετοχής στην παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου, καθώς και συμμετοχή σε έργα και συνεργασίες με ερευνητικούς οργανισμούς και βιομηχανίες στους Τομείς της Πληροφορικής και Τηλεματικής.

η παρουσίαση του τμήματος

Leave a Comment

20 − thirteen =