Δικαιολογητικά & Αγωνίσματα για υποψηφίους ΤΕΦΑΑ

Α. Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες, κατά την προσέλευσή τους στην εξεταστική επιτροπή,  πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
2.- Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.
3.- Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
4.- α) ακτινογραφία θώρακα πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, ιατρική γνωμάτευση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.
β) καρδιογράφημα με ιατρική γνωμάτευση.
γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης των χρωμάτων με ιατρική γνωμάτευση.
Οι παραπάνω βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ιατρό του δημοσίου, ή και από Ιδιώτη Ιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Β. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
1) Δρόμος 400 μ.
2) Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,
3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη και
4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.
Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1) Δρόμος 200 μ.
2) Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,
3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη, και
4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com