Φορείς της Ναυτιλίας

1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ακτή Μιαούλη 65
185 36 Πειραιάς – Ελλάδα
Τηλ: +30 210 429 3827
Fax: +30 210 429 3831
E-mail: nee@nee.gr.
2. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85, 18538, Πειραιάς
FAX: 2104291166, 2104290107
e-mail: ugs@ath.forthnet.gr
3. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
Ακτή Μιαούλη 47- 49, 185 36 Πειραιάς
Fax: 210 4293040
e-mail: gram@pno.gr , info@pno.gr
4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
Ακτή Μιαούλη 7-9,ΤΚ 185 35, Πειραιάς
Fax: 2104220822, 2104226155
e-mail: seen@ath.forthnet.gr
5. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
Ακτή Μιαούλη 81,ΤΚ 185 38, Πειραιάς
FAX: 210 4280184
e-mail: info@shortsea.gr
6. Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού
Γούναρη 2, ΤΚ 18531, Πειραιάς
FAX: 210 4175676
7. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών- Ακτοπλοϊκών Φ/Γ Πλοίων μέχρι 500 κοχ
Μακράς Στοάς 3, ΤΚ 18931-Πειραιάς
Fax: 210 4134843
e-mail: gorgo@otenet.gr
8. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.)
Κτίριο Διοίκησης Μαρίνας Ζέας, ΤΚ 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Fax: 210 4280465
e-mail: epest@epsest.gr
9. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων « Άγιος Νικόλαος»
2ας Μεραρχίας 11, 18535, Πειραιάς
Fax: 210 4124109, 2104410813
e-mail: karaptug@otenet.gr
10.Ένωση Πλοιοκτητών Ρ/Κ-Ν/Γ Πλοίων
Αγίου Σπυρίδωνος 25 ,ΤΚ 18535, Πειραιάς
Fax: 2104170248
e-mail: somat-rk@otenet.gr
11.Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών
Δημ. Ομηρίδου Σκυλίτση 19, 185 36, Πειραιάς
Fax: 210 4170248
e-mail: pep.rk.ng@gmail.com
12.Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας
Αντωνίου Αμπατιέλου 10, ΤΚ 185 36, Πειραιάς
Fax: 2104293175
e-mail: info@cruize-union.com
13.Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.)
Πλάτωνος 12,
Πειραιάς – Τ.Κ. 18535
Fax : 210 4323362
e-mail : cruises@detsis.gr
14.Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών – Ιδιωτικών Θαλαμηγών
Σκαφών
Δημοσθένους Ομηρίδου Σκυλίτση 19 Πειραιάς 185 31
(Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά
Fax 210 4171593
e-mail: info@thalamigos.gr – info@hyca.gr
15.Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 102 – 104 Πειραιάς Τ.Κ. 185 35
Fax: 210 4179251
e-mail:info@pepen.gr
16.Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
Μπουμπουλίνας 21, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35
Fax: 210 4122606
e-mail:pemen@otenet.gr
17.Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μηχανής Εσωτερικής Καύσης
Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 36
Fax: 210 4531534
e-mail:pemmeken@gmail.com
18.Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Fax: 210 4525398
e-mail:penhen1@otenet.gr
19.Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Fax: 210 4511181
e-mail:penen@otenet.gr
20.Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού « Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
Ναυάρχου Νοταρά 108, Πειραιάς Τ.Κ. 185 35
Fax: 210 4521050
e-mail:stefenson4@gmail.com
21.Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Fax: 210 4531402
22.Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S – Π/Κ – Ο/Γ
Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Fax: 210 4520326

Leave a Comment

seventeen + 12 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here