Ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-2018 στην ΕΠΑ.Σ Λαμίας

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Λαμίας θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :
ΤΕΧΝ. ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δικαίωμα εγγραφής: έχουν οι νέες και οι νέοι που έχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ τάξης Λυκείου και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001

Μαθητεία είναι το σύστημα που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ:

Ανήκουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
-Η φοίτηση σε αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα)
Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη με το ποσό των 17,12€ την ημέρα
-Στους μαθητές που έχουν τις προϋποθέσεις καταβάλλεται:
-Επίδομα σίτισης μέχρι το ποσό των 6,30 € την ημέρα και επίδομα στέγασης μέχρι το ποσό των 120 € το μήνα

Οι μαθητές δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ μετά το πέρας των σπουδών τους

Διαθέτουν:

Πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΣ επιπέδου επαγγελματικών δικαιωμάτων ΙΙΙΙ (4)
Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
Συντάξιμα ένσημα για το διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 22310-24151, 22310-51231

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com