Κατάλογος Επαγγελματικών Λυκείων και ειδικότητες

epal rodou 550x400

23-08-17 Κατάλογος Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικότητες 

Δημοσιεύουμε τον πλήρη κατάλογο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας με τους τομείς και τις ειδικότητες που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο καθένα από αυτά, με βάση το νέο νόμο (4386/16) λειτουργίας τους.

Το πλήρες έγγραφο με τον κατάλογο των Επαγγελματικών Λυκείων και τις ειδικότητες σε μορφή pdf. 

Source: Υπουργείο Παιδείας

Τελαυταία τροποποίηση 10 Σεπτεμβρίου, 2017 | 1η Δημοσίευση: 23 Αυγούστου, 2017