Πέρα από τις Πανελλήνιες

Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
Οδηγοί Σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ του Ν.4186/2013
http://www.oaed.gr/iek

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δείτε τον Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 εδώ.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
http://www.ouc.ac.cy/

Δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κύπρου
https://www.ucy.ac.cy/el/
Στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κύπρου τα δίδακτρα είναι γύρω στις 6000 ευρώ.
https://www.unic.ac.cy/el
http://www.euc.ac.cy/el/home
 http://www.frederick.ac.cy/

Πανεπιστήμια Εξωτερικού

Ιδιωτικά Κολέγια
τα δίδακτρα είναι από 5500 έως 85000 ευρώ
http://www.ellinikakollegia.gr/

 

Έξωτερικό

Οι αιτήσεις για σπουδές στο εξωτερικό

Leave a Comment

three × 5 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here