Η Σχολή Ξεναγών Αθήνας επιστρέφει επτά χρόνια μετά

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό, τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας, η Σχολή Ξεναγών της Αθήνας λειτουργεί ξανά ύστερα από επτά ολόκληρα χρόνια. Ποιο το σκεπτικό της επανέναρξης λειτουργίας της; Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Τουρισμού Ευρυδίκη Κουρνέτα, «συνεισφέροντας 20% στο ΑΕΠ και με σχεδόν 1 εκατ. άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ο τουρισμός αναδεικνύεται σε κινητήριο δύναμη για ανάπτυξη και ευημερία. Αφού εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενοι πόροι και οι υποδομές, η Σχολή Ξεναγών Αθήνας ανοίγει ξανά το 2017. Να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση για την πρόσβαση στο επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από το υπουργείο Τουρισμού και τις Σχολές Ξεναγών, ενώ δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος αποκτούν μόνο οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (710/1977). Στόχος μας, η επαναλειτουργία των Σχολών Ξεναγών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Κέρκυρας».

Τι ανακύπτει

Απόφοιτος της κλασικής φιλολογίας, η Ν.Μ. αποφοίτησε και από τη Σχολή Ξεναγών Αθήνας το 1995, όπου είχε εισαχθεί με γραπτές εξετάσεις. Πώς τοποθετείται σχετικά με την αποκλειστική πρόσβαση στο επάγγελμα του ξεναγού από την κρατική σχολή; «Οπως ορίζει η Ε.Ε., τα κλειστά επαγγέλματα πρέπει να σταματήσουν. Ωστόσο, ανακύπτουν διάφορα θέματα: Δίνει ο ξεναγός τις σωστές πληροφορίες για έναν αρχαιολογικό χώρο; Είναι πολλοί εκείνοι που ξεναγούν σε γλώσσες βαλκανικές –για παράδειγμα, σλοβενικά, βουλγαρικά– οι οποίες δεν ελέγχονται εύκολα. Η επίσημη πιστοποίηση κάποιου, απαραίτητη, γιατί ο ξεναγός μπορεί να λέει ό,τι θέλει για “ευαίσθητα” θέματα που αφορούν και τη σύγχρονη χώρα, τα σύνορά της, θρησκευτικά θέματα…».

Η σημασία

Στη σημασία της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης καθώς και στο ποια άλλα τουριστικά επαγγέλματα χρήζουν αναβάθμισης, αναφέρεται η κ. Κουρνέτα: «Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική στήριξη κάθε αναπτυξιακής πολιτικής στον τουρισμό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και της υψηλής ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Οπως το ίδιο συμβαίνει με την αναμόρφωση σπουδών σε όλα τα επίπεδα, στις ΑΣΤΕ, στα δημόσια ΙΕΚ, στις Σχολές Ξεναγών ή με την εισαγωγή πρακτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, ψηφιακών βιβλιοθηκών και ψηφιακής ύλης σπουδών, με την καθιέρωση ηλεκτρονικής πύλης τουριστικής εκπαίδευσης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης τουριστικής αγοράς. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, διερευνούμε τη δυνατότητα αναβάθμισης των επαγγελματικών κλάδων που αφορούν τη διοίκηση τουρισμού, τα ξενοδοχειακά, τα τουριστικά πρακτορεία, τη διοίκηση τροφίμων και ποτών, την εστιατορική, μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Επίσης, εξετάζουμε τη δυνατότητα εισαγωγής νέων ειδικοτήτων, οι οποίες θα προσδώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν. Επιπλέον, διερευνούμε όλες τις δυνατότητες που αφορούν γενικότερα τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους με βασικό γνώμονα να διασφαλιστεί η παροχή τουριστικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, που να ανταποκρίνεται διαρκώς στις τελευταίες εξελίξεις και στις διεθνείς τάσεις στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεθνώς τομέα της φιλοξενίας».

Τι περιλαμβάνει η επιμόρφωση

Η Σχολή Ξεναγών της Αθήνας επαναλειτουργεί από το φετινό φθινόπωρο. Είναι διετούς διάρκειας και μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεκτοί γίνονται, ύστερα από επιλογή και κατόπιν μοριοδότησης, Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Ε.Ε., καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., εφόσον διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Ετσι, θα καλυφθεί η ανάγκη για ξεναγήσεις στις λεγόμενες σπάνιες γλώσσες, για τις οποίες η αγορά παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση. Το 70% των θέσεων θα καλυφθεί από αποφοίτους γενικού ή επαγγελματικού λυκείου και το 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φέτος, ξεκινούν 40 άτομα, προβλέπεται όμως αύξηση του αριθμού. Η θεωρητική διδασκαλία περιλαμβάνει μαθήματα ιστορίας, αρχαίας, βυζαντινής και νεοελληνικής γραμματείας και τέχνης, ιστορίας νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού, ιστορίας τέχνης, τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικής και αρχαιολογικής νομοθεσίας κ.ά. Περιλαμβάνονται επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της έδρας της σχολής, εκπαιδευτικές εκδρομές, εργασίες και ξεναγήσεις. Στο τέλος της χρονιάς, διενεργούνται γραπτές και προφορικές διπλωματικές εξετάσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων και οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της σχολής αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Προσθήκη του Διαχειριστή:

ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

Οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.12360/12.07.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού (ΦΕΚ 2532/Β /2017).
Αποτελούν μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ετών.
Δεκτοί γίνονται μετά από επιλογή κατόπιν μοριοδότησης Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ,  εφόσον διαμένουν νόμιμα στη χώρα και γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα (επίπεδο Γ1/C1).
Το  70% των θέσεων καλύπτεται  από αποφοίτους γενικού ή επαγγελματικού λυκείου και το 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον μιας (πέραν της ελληνικής) ξένης γλώσσας.
Η φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών περιλαμβάνει:
α) 945 διδακτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και επισκέψεων στα μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της έδρας της Σχολής
β) 65 ημέρες εκπαιδευτικών εκδρομών
γ) 4 εργασίες-ξεναγήσεις
δ) γραπτές εξετάσεις
ε) προφορικές διπλωματικές εξετάσεις.
Οι σπουδαστές υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Σπουδών των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 2532/Β /2017).
Στους σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις γραπτές και προφορικές διπλωματικές εξετάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών, χορηγείται Δίπλωμα, με το οποίο μπορούν να αποκτήσουν βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού για όλη την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 710/77, όπως ισχύει.
Για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, εγκρίνεται η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Αθήνας (Μεγ.Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών 42, Τ.Κ. 10435 Αθήνα) και προκηρύσσεται η εισαγωγή σαράντα (40) σπουδαστών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2103736345, 2103736005, 2103736125, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpe@mintour.gr
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com