Τα τμήματα που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

ΚΩΔ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ
580 Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
604 Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πειραιάς) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
602 Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
631 Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
594 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
584 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
751 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
603 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
734 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
770 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
610 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
611 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
777 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
605 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
609 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
764 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
771 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
765 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
766 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ
755 Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
756 Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
581 Εμπορίας και Διαφήμισης (Αθήνα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
731 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
772 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
561 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
569 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
773 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
565 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
774 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
559 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
775 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
575 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ
577 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
607 Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
375 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

75 rows Δηλαδή 75/181= 41% των συνολικών Τμημάτων

Το 41% των Τμημάτων του 4ου Επιστημονικού Πεδίου ανήκει ΜΟΝΟ στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com