«Το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά που πάνε σήμερα στο Δημοτικό, όταν θα φθάσει η στιγμή τους, θα μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις»

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

«Το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά που πάνε σήμερα στο Δημοτικό, όταν θα φθάσει η στιγμή τους, θα μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις» !!!!!!!! Αυτή την απίστευτη δήλωση την έκανε Υπουργός Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δηλαδή θα μπαίνουν στα Πολυτεχνεία, τις Ιατρικές, τις Νομικές, τα Μαθηματικά κλπ χωρίς εξετάσεις!!!. Να σημειωθεί ότι ο ίδιος έχει σπουδάσει Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και δεν έχει συμμετάσχει σε Πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσει σε κάποιο Φυσικό της Ελλάδας.