Μύθοι που αφορούν τον σχεδιασμό της επαγγελματικής ζωής

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Τυχαίου (Krumboltz, 2009) υπάρχει μια σειρά μύθων που έχουν διαμορφωθεί κατά καιρούς και αφορούν στον σχεδιασμό της επαγγελματικής ζωής και τους οποίους η προσέγγιση της αξιοποίησης των τυχαίων γεγονότων έρχεται να αντικρούσει

Η αξιοποίηση αυτών των αρχών μπορεί να οδηγήσει τα άτομα στην απόκτηση μιας σειράς δεξιοτήτων, οι οποίες τα βοηθούν να επωφελούνται από τις απρόοπτες καταστάσεις και να τις μετατρέπουν σε επαγγελματικές ευκαιρίες (Krumboltz, 2009. Shahnasarian, 2009). Με την υποστήριξη των επαγγελματικών συμβούλων οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ικανοί:
1. να αναγνωρίζουν πιθανές ευκαιρίες
Ο στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να μάθουν πώς να μετατρέπουν τα απρόοπτα, τα μη προσχεδιασμένα
γεγονότα, τις τυχαίες καταστάσεις σε ευκαιρίες για τη σταδιοδρομία τους. Το να εξαρτά κανείς τη σταδιοδρομία
του από απρόοπτα γεγονότα δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι χάνει τον έλεγχο. Αντιθέτως, μπορεί να προκαλέσει τυχαία γεγονότα που ίσως είναι ωφέλιμα και μπορεί να μάθει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προκύπτουν
από αυτά.
2. να ξεπερνούν τις δυσκολίες που τους εμποδίζουν να δράσουν 
Ο στόχος μας εδώ είναι να διδάξουμε στους ανθρώπους να εξετάζουν τις πεποιθήσεις τους και τα εξωτερικά εμπόδια που μπορεί να τους αποτρέπουν από το να ξεκινήσουν δημιουργικές δραστηριότητες. Υπάρχουν δύο ειδών
εμπόδια που αναχαιτίζουν τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση: τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά συνήθως έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο των εσωτερικών
εμποδίων και από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, οι δυσλειτουργικές (μη λογικές) πεποιθήσεις και σκέψεις για τη σταδιοδρομία (μύθοι σταδιοδρομίας, πεποιθήσεις που χαρακτηρίζονται από προκατάληψη, παραπληροφόρηση ή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, «παρερμηνείες», «παράλογες προσδοκίες») μπορεί να αποτελέ σουν εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου, καθώς επηρεάζουν αρνητικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα
και τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Έτσι, είναι πιθανό να μειώσουν την ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει
επαγγελματικές αποφάσεις ή να επιλύει προβλήματα που εμφανίζονται στην πορεία της σταδιοδρομίας του. Μέσω της γνωστικής αναδόμησης, της συνεργασίας, της απόδοσης προσοχής στα συναισθήματα και της ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής συμβουλευτικής σχέσης οι πελάτες μαθαίνουν να αντικαθιστούν τις δυσλειτουργικές σκέψεις με λειτουργικές, με συνέπεια τις θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Με βάση αυτές τις αρχές, κατορθώνουν να αναγνωρίσουν , να αντιμετωπίσουν και να αλλάξουν αυτές τις πεποιθήσεις και να δράσουν
πιο λειτουργικά στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων (Sampson et al., 1996. 1999).
3. να προετοιμασθούν για την πραγματική ζωή, να μάθουν πώς θα επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους
όταν οι καταστάσεις αλλάζουν, και να προχωρούν σε κάτι άλλο όταν τα όνειρά τους δεν εκπληρώνονται. Να μην
παραμένουν πιστοί σε ατυχείς επιλογές και να μην απορρίπτουν ευκαιρίες επειδή δεν ταιριάζουν με τον αρχικό
τους στόχο. Οι ευκαιρίες μπορεί να τους προσφέρουν εμπειρία και δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες για
το μέλλον.
4. να μάθουν να προσπαθούν, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν το αποτέλεσμα
Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να δοκιμάζουν νέες δραστηριότητες, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν πολλά γι’
αυτές, καθώς ποτέ δεν γνωρίζει κανείς ποιό γεγονός θα τον οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Τους ενθαρρύνουμε, επίσης, να κρατούν επαφές με άλλους ανθρώπους (δικτύωση). Ποτέ δεν ξέρει κανείς ποιός και πότε
μπορεί να του φανεί χρήσιμος.
5. να προχωρούν και να μην φοβούνται να κάνουν λάθη
Ο φόβος για τα λάθη μάς εμποδίζει πολλές φορές να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Οι άνθρωποι πρέπει να υιοθετήσουμε μια άλλη στάση, να μάθουμε ότι το να κάνουμε λάθη είναι φυσιολογικό και μπορεί να είναι, επίσης,
εποικοδομητικό και να βοηθήσει στην επιτυχία, καθώς τα λάθη μας διδάσκουν και μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα πολύ καλύτερα από αυτά που ελπίζουμε.
6. να αναλαμβάνουν δράση για να δημιουργήσουν την τύχη τους
Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να δημιουργούν τη δική τους τύχη, αναλαμβάνοντας δράση και αυξάνοντας
έτσι τις ευκαιρίες που θα τους βοηθήσουν να βρουν μια ικανοποιητική δουλειά. Η καλή τύχη δεν είναι πάντοτε στο
χέρι μας, όμως η καλή τύχη τείνει να εμφανίζεται στους ανθρώπους που είναι δραστήριοι.
7. να χρησιμοποιούν τις «μεταβιβάσιμες» δεξιότητές τους και να μην σταματούν ποτέ να μαθαίνουν
Ως «μεταβιβάσιμες» δεξιότητες ορίζονται οι δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταβιβάζονται από το ένα επαγγελματικό περιβάλλον στο άλλο, από τη μια δουλειά στην άλλη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα.
Πολλά άτομα υποτιμούν τις δεξιότητές τους εκτός κι αν αυτές συνδέονται με αμειβόμενη εργασία. Προσπαθούμε,
λοιπόν, να τους βοηθήσουμε να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από άλλους τομείς της ζωής τους,
για παράδειγμα, μέσα από τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους, από εθελοντική εργασία και παροχή υπηρεσιών στην
κοινότητα ή ακόμη από το να είναι κάποια «μητέρα και σύζυγος» .
Αυτό βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση
για να μεταφέρουν τέτοιες δεξιότητες σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
8. να κατανοήσουν ότι η αποτυχία είναι κάτι φυσιολογικό
Η αποτυχία πρέπει να συζητιέται ως ένα φυσιολογικό και πιθανό αποτέλεσμα σε έναν αβέβαιο και σύνθετο κόσμο,
ώστε ο άνθρωπος να την αποδεχτεί ως αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής. Μια αποτυχία μπορεί να μην είναι ευχάριστο
γεγονός αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό ή αξιοκατάκριτο. Άλλωστε, συχνά η πρόοδος περιγράφεται ως «δύο βήματα
εμπρός και ένα πίσω». Το πίσω βήμα είναι η αποτυχία αλλά και έτσι ακόμη ο άνθρωπος προχωρά προς την πρόοδο.
Τα λάθη και οι αποτυχίες παρέχουν εξαιρετικές μαθησιακές εμπειρίες, καθώς μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες γοα
μάθηση, να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα του ατόμου, να βοηθήσουν στην προσωπική/πνευματική του ανάπτυξη,
και στην αποδοχή των περιορισμών του ως ανθρωπίνου όντος (Pryor & Bright, 2011)

Πηγή : ΕΟΠΠΕΠ
Δρ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου,Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης ΕΚΠΑ
Δρ. Αικατερίνη Αργυροπούλου,Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Δρ. Νίκος Δρόσος, Ψυχολόγος – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com