Οι χαμένοι των μετεγγραφών

Οι μεγάλοι χαμένοι των Πανελλαδικών είναι αυτοί που πέρασαν κανονικά σε τμήματα μεγάλων πόλεων και κυρίως Αθήνα. Πειραιά & Θεσσαλονίκη.  Οι μετεγγραφές σε αυτές τις πόλεις πολλαπλασιάζουν τους εισακτέους έως και 3 φορές (π.χ Ιατρική Αθήνας) . Αυτό έχει αποτέλεσμα να βρίσκονται στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια πολύ περισσότεροι φοιτητές με  χαμηλότερο επίπεδο . Στους παρακάτω πίνακες υπολογίζεται η  διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσεις ανά ομάδα αντίστοιχων για μετεγγραφή τμημάτων. Στα τμήματα Αρχιτεκτόνων είναι 6251 μόρια,  Πληροφορικής  5112 μόρια,  ΟΔΕ 4911 μόρια , Λογ.Χρη ΤΕΙ 4653 μόρια, Παιδαγωγικά Δημοτικής 3923 μόρια,  Πολιτικών Μηχανικών 3299 μόρια, Μηχανολόγων Μηχανικών 2818 μόρια κλπ
Για το θέμα των μετεγγραφών το ΑΠΘ σε ανακοίνωση του το 2014 αναφέρει μεταξύ άλλων:
Το ΑΠΘ αντιλαμβάνεται τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες διαβιώνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά οι αριθμοί των μετεγγραφομένων που ανακοινώθηκαν θα καταστήσουν αδύνατη την εκπαίδευση σε πολλά Τμήματα, ενώ ταυτόχρονα δεν δικαιολογούνται από κανένα ορθολογικό κριτήριο, αφού αποδεικνύεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη:
1. διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας (υποδομές, αναλογίες διδασκόντων/φοιτητών, διοικητικού προσωπικού/διδασκόντων και φοιτητών) που επισημαίνονται ρητά
2. οι συστάσεις των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης
3. η τεράστια μείωση της χρηματοδότησης
4. η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού
5. η μείωση του διοικητικού προσωπικού
6. ο ήδη αυξημένος αριθμός προπτυχιακών φοιτητών.

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπετε φοιτητές να κάθονται στο πάτωμα γιατί οι μετεγγραφές πολλαπλασίασαν τους προβλεπόμενους φοιτητές που μπορεί να εκπαιδεύσει κάθε τμήμα.

Leave a Comment

one × 4 =