Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018: Τα λιγότερα μαθήματα και οι λιγότερες μέρες!

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 έχουμε τα λιγότερα μαθήματα και τις λιγότερες μέρες εξέτασης !
Στα μαθήματα και τι ημέρες δεν περιλαμβάνονται τα ειδικά μαθήματα,