10 κορυφαία επαγγέλματα για εσωστρεφείς

Το να είσαι εσωστρεφής είναι δύσκολο σε έναν κόσμο σχεδιασμένο για εξωστρεφείς. Οι κρίσιμες πτυχές της προαγωγής της σταδιοδρομίας, από τη δικτύωση έως την ομιλία του κοινού, μπορούν να αισθάνονται σαν ανυπέρβλητα εμπόδια για όσους από εμάς μαζεύουμε ενέργεια από το χρόνο που βρισκόμαστε μόνοι μας. Ωστόσο, οι εσωστρεφείς υπερέχουν σε θέσεις εργασίας που ανταμείβουν τις μοναδικές ικανότητές τους. Αν εκτιμάτε τον καιρό σας, ελέγξτε τη λίστα με τις 10 καλύτερες θέσεις εργασίας για τα introverts του PayScale. Αυτές οι θέσεις εργασίας έχουν υψηλή αμοιβή και δεν απαιτούν μεγάλη αλληλεπίδραση με άλλους.

Best Jobs for Introverts

Being an introvert is hard in a world designed for extroverts. Crucial aspects of career advancement, from networking to public speaking, can feel like insurmountable hurdles for those of us who gather energy from time spent alone. However, introverts excel in jobs that reward their unique abilities. If you value your alone time, check out PayScale’s list of the 10 best jobs for introverts. These jobs have high pay and don’t require a great deal of interaction with others.

Petroleum Geologist

1. Petroleum Geologist

Petroleum geologists don’t just make a healthy salary ($124,500), but they earn it for doing work that soothes the introverted soul. They spend their days modeling large engineering projects and analyzing data.

Statistician

2. Statistician

Statisticians let the numbers speak for themselves rather than rely on small talk. They spend their days immersed in spreadsheets and equations, which makes this a great job for introverts. They are also paid well for this work. Statisticians earn a median salary of over $70,000 per year.

Private Chef

Ron Sombilon / Flickr

3. (tie) Private Chef

Private chefs provide a valuable service to their customers, and depending on the size of the meal they prepare, they can be feeding a very large audience. However, they spend most of their time with the food, not the people who eat it, making this a top job for introverts. It’s also interesting that the majority of Private Chefs are female (62 percent), an anomaly for chefs, who are mostly male.

Video Game Artist

Casey Fleser / Flickr

3. (tie) Video Game Artist

Gamers spend more time interacting with virtual friends and foes than they do with real-life counterparts. Video Game Artists help create virtual worlds to make these experiences come alive, and they do it mostly without having to interact with people.

Fine Artist

5. Fine Artist (Painter, Sculptor, Illustrator)

Some artists are loud and brash, and live for getting their art in front of a crowd. Others are quiet loners who would rather spend hours in the studio than with a large group of people. If you are the quiet creative type, a career in fine art may be ideal for you.

Web Developer

Aurimas / Flickr

6. Web Developer

The internet is the introvert’s dream – a virtual world where communication takes place via chat rather than in-person interaction. Is it any surprise then that Web Developers make our list of top jobs for introverts?

Curator

7. Archivist, Curator or Museum Technician

If you’d rather spend your evenings holed up in a museum or library than at a party, you might just be an introvert. You also might just be an ideal Archivist, Curator or Museum Technician. This job comes in number seven on our list of the top 10 jobs for introverts despite a low median salary of just $38,300.

Forester

8. Forester

Foresters spend their time communing with nature instead of communicating with crowds, making it the perfect job for an outdoorsy introvert. This job, which is overwhelmingly held by men (92 percent of foresters are male), involves plenty of time alone while maintaining and studying parks, forests, lakes and other nature-rich areas.

Small Engine Mechanic

Seattle Municipal Archives / Flickr

9. Small Engine Mechanic

It’s hard to socialize when you have your head buried in an engine, so working as a Small Engine Mechanic deserves a spot on our list of best careers for introverts. This job requires very little interaction with others, but only pays a median salary of $30,100, resulting in it coming in number nine on our list.

Social Media Manager

10. Social Media Manager

Introverts don’t dislike people, they just get exhausted by constantly being around them. But since Social Media Managers specialize in virtual interaction, their work is perfect for introverts. Social Media Managers interact with thousands of Twitter followers and Facebook fans without having too many people invade their bubble.

via

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com