Λήξη λειτουργίας Εσπερινών ΕΠΑΛ 22:30 ή εναλλακτικά 23:00 !

Καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το σχολικό
έτος 2018-19 και εφεξής, ως ακολούθως:
Α) Για τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης:
(ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίστηκε με την υπ΄
αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28.06.2018 (Β΄ 2636) Υπουργική Απόφαση, δηλαδή 30 ώρες εβδομαδιαίως ή
6 ώρες ημερησίως)
α) Έναρξη λειτουργίας: 18:00 ή εναλλακτικά 18:30
β) Λήξη λειτουργίας: 22:30 ή εναλλακτικά 23:00
γ) Διάρκεια διδακτικής ώρας: 40΄
δ) Τα διαλείμματα πραγματοποιούνται μετά από δύο (2) συνεχόμενες διδακτικές ώρες και η
διάρκεια καθενός από τα δύο (2) διαλείμματα είναι, αντίστοιχα: 15΄ , 15΄
Β) Για τις τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης (έως το σχ. έτος 2018-19 για τη Γ΄ τάξη και
έως το σχ. έτος 2019-2020 για τη Δ΄ τάξη)
(ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίστηκε με την υπ΄
αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21.04.2017 (Β΄ 1426) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, δηλαδή 25 ώρες
εβδομαδιαίως ή 5 ώρες ημερησίως)
α) Έναρξη λειτουργίας: 18:00 ή εναλλακτικά 18:30
β) Λήξη λειτουργίας: 21:50 ή εναλλακτικά 22:20
γ) Διάρκεια διδακτικής ώρας: 40΄
δ) Τα διαλείμματα πραγματοποιούνται μετά από δύο (2) συνεχόμενες διδακτικές ώρες και η
διάρκεια καθενός από τα δύο (2) διαλείμματα είναι, αντίστοιχα: 15΄ , 15΄

Απορία : Είναι δυνατόν να γίνεται μάθημα μετά της 10 το βράδυ?

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com