Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό σπουδάζει στις ανθρωπιστικές επιστήμες  και τέχνες

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΑΔΙΠ για το 2017 που δημοσιεύτηκε 21-9-2018 :

Διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών και του φοιτητικού πληθυσμού

– Το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών συγκεντρώνεται στα πανεπιστήμια (68%), ενώ στα ΤΕΙ το  ποσοστό ανέρχεται στο 32%.
– Το μεγαλύτερο ποσοστό των Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ ) των πανεπιστημίων εντάσσεται στην επιστημονική  περιοχή των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών (21%) και έπεται η περιοχή των  επιστημών μηχανικών και μεταποίησης (19%). Ποσοστό της τάξης του 13% των ΠΠΣ καλύπτουν οι οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, ενώ το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τις  φυσικές επιστήμες.
– Στα  ΤΕΙ,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  ΠΠΣ  εντάσσεται  στα  πεδία  των  τεχνολόγων/μηχανολόγων μηχανικών (50%), των διοικητικών επιστημών (30%) και των  επιστημών υγείας (25%).
– Ο φοιτητικός πληθυσμός των πανεπιστημίων, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, κατανέμεται σε  επιστημονικές περιοχές που ανήκουν κατά τάξη μεγέθους: (α) στις ανθρωπιστικές επιστήμες  και τέχνες (18,17%), (β) στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες (17,70%) και (γ) στις  επιστήμες μηχανικών και μεταποίησης (15,10%).

 

ΑΔΙΠ
  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com