Τα νέα Τμήματα στο Μηχανογραφικό 2019 (update2)

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Τμήμα/Πανεπιστήμιο/Επιστημονικά Πεδία/Έτη Σπουδών

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(2,3) -(4 έτη)
ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(2) -(4 έτη)
Γεωπονίας (ΑΡΤΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(2,3) -(5 έτη)
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2,3) -(5 έτη)
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΒΟΛΟΣ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1) -(4 έτη)
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) -ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.-(2,3) -(5 έτη)
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(5 έτη)
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(3) -(4 έτη)
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(3) -(4 έτη)
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(4) -(4 έτη)
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΘΗΒΑ) -ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.-(4) -(4 έτη)
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(4) -(4 έτη)
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(4) -(4 έτη)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(2,3) -(4 έτη)
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2,3) -(5 έτη)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2,3) -(5 έτη)
Κοινωνιολογίας (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(4) -(4 έτη)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΡΕΒΕΖΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(4) -(4 έτη)
Λογοθεραπείας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(3) – (ΕΜ: 14 /Συντ: 0 ) -(4 έτη)
Μαθηματικό (ΛΑΜΙΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(4 έτη)
Μουσικών Σπουδών (ΑΡΤΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1,2,3,4) – (ΕΜ: 17 /Συντ: ΝΑΙ ) -(5 έτη) –
Νοσηλευτικής (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(3) -(4 έτη)
Νοσηλευτικής (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(3) -(4 έτη)
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(2,4) -(4 έτη)
Περιβάλλοντος (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(4 έτη)
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΜΦΙΣΣΑ) -ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.-(4) -(4 έτη)
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΑΡΤΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(2,4) -(4 έτη)
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (ΒΟΛΟΣ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1) -(4 έτη)
Συστημάτων Ενέργειας (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(4 έτη)
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ -Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ-(1,2,4) -(4 έτη)
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ -Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ-(1,2,4) -(4 έτη)
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(2) -(4 έτη)
Φιλοσοφίας (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
Φυσικό (ΛΑΜΙΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(4 έτη)
Φυσικοθεραπείας (ΛΑΜΙΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(3) -(4 έτη)
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(1,4) -(4 έτη)
Ψηφιακών Συστημάτων (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2,4) -(4 έτη)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(2) -(4 έτη)
Ψυχολογίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1) -(4 έτη)

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών  συγχωνεύεται με το προβλεπόμενο Τμήμα Διοίκησης  Τεχνολογίας του ιδίου ιδρύματος  στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις: i) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και ii) Πληροφοριακά Συστήματα».
Δηλαδή στο Μηχανογραφικό 2019 αντί του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα υπάρχουν υπάρχουν δύο “τμήματα” :
α]Εφαρμοσμένης Πληροφορικής –Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και
β]Εφαρμοσμένης Πληροφορικής –Πληροφοριακά Συστήματα

Από το Ακαδημαικό Έτος 2019-2020 μετονομάζονται:
-το ΦΠΨ Ιωαννίνων σε Φιλοσοφίας
-το Πληροφορικής (Λαμία) σε Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

/////////////////////////////////////////////////

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα ως εξής:
α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες,
γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη,
δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα,
εε) Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα,
ηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη*.
β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γγ) Ανατολικών Γλωσσών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη*.
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο.
δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,
γγ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,
εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ε) Σπουδών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,
στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα,
ββ) Χημείας, με έδρα την Καβάλα,
γγ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα,
δδ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα*.
ζ) Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,
ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,
γγ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,
δδ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και το Τμήμα Γεωλογίας, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων της παρ. 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
με εξαίρεση τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας
και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία ο πρώτος κύκλος
σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

//////////////////////////////////////////

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
δ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
η) Οικονομικής Επιστήμης, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ι) Ψυχολογίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ιβ) Γεωπονίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιγ) Μαιευτικής, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιδ) Πληροφορικής, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
ιε) Μαθηματικών, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

ιστ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ιζ) Επιστήμης Τροφίμων, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιη) Εργοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιθ) Λογοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

2. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών φέρουν τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και Γεωπονίας, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.