416η ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας “ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά”

416η ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας “ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά”

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Τύπος : Δελτία Τύπου Φορέα
Τελευταία ενημέρωση: 12/02/2019

1. Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) διαθέσιμη και για τη σύσταση ΟΕ και ΕΕ
2. Εκτόξευση του γεωστατικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου Hellas Sat 4
3. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό του περιεχομένου, της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019
4. 2η Επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων
5. Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εποχική γρίπη
6. Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε 104 σχολικές μονάδες όλης της χώρας
7. Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
8. Η Δημόσια Διοίκηση Απέναντι Στο Ρατσιστικό Έγκλημα –Συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο από το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
9. Με υπογραφή της Υπουργού Τουρισμού αναγνωρίστηκαν δύο ιαματικές πηγές στην Καρδίτσα
10. Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού
11. Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης
12. Προσχέδια ΚΥΑ για τα συστήματα αειφορίας α) βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012 και β) βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006(σε δημόσια διαβούλευση)
13. Προσχέδιο ΚΥΑ για την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και τον καθορισμό διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (σε δημόσια διαβούλευση)
14. Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης)
15. Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 404.600,00 Ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
16. Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ για τα μέλη του
17. Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
18. Ενθαρρυντικά τα στοιχεία από την ποντοπόρο ναυτιλία στη χώρα μας
19. Ισχυρό το τουριστικό ρεύμα από τις ΗΠΑ με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις για το 2019
20. ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 8Κ/2017-Κατηγορία ΤΕ)
21. ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων – Επιλαχόντες προκήρυξης 1Γ/2015-ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)
22. Περιλήψεις προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων σε Δημόσιους Φορείς
23. Περισσότερες προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Συνημμένα

pdf 20190212_dimosiog_416_anak.pdf, PDF, 577.3 KB

pdf 20190212_dimosiog_416_prok.pdf, PDF, 1.1MB

excel 20190212_dimosiog_416_prok_titloi.xlsx, XLSX, 84.8 KB

pdf 20190212_dimosiog_416_prok_titloi.pdf, PDF, 1.1MB

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com