Δικτυακή πλατφόρμα βεβαίωσης κτήσης τίτλου σπουδών ΑΕΙ.

https://ediplomas.gr/

Το eDiplomas αφορά σε μια νέα δικτυακή πλατφόρμα βεβαίωσης κτήσης τίτλου σπουδών ΑΕΙ. Μέσω αυτής, ο πολίτης κάτοχος τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ μπορεί, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στο TAXISNet, να παραχωρήσει την άδεια σε ένα φορέα (δημόσιο οργανισμό ή εταιρεία), να λάβει πληροφορίες για τους τίτλους των σπουδών του. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες που εξασφαλίζουν τόσο την προστασία των προσωπικών στοιχείων του πολίτη, όσο και την αυθεντικότητα των στοιχείων των τίτλων σπουδών.

Καταχωρημένα πτυχία μετά το 2000

ΕΚΠΑ 97219
Αφορά το σύνολο των προπτυχιακών τίτλων σπουδών με ημερομηνία ορκωμοσίας από το έτος 2000 και μετά.

ΑΠΘ  133574
Αφορά το σύνολο των προπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν μηχανογραφηθεί