Διάλεξη του ακαδημαϊκού Σταμάτη Κριμιζή 5.3.2019 (video)

Διάλεξη του επικεφαλής των αποστολών Voyager της NASA, ακαδημαϊκού Σταμάτη Κριμιζή, την Τρίτη 5/3, στις 18.30, στο Αμφιθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ με θέμα: “Η 41χρονη οδύσσεια των Voyager και η μελλοντική εξερεύνηση του διαστρικού χώρου με το Interstellar Probe”.

Παρακολουθήστε την βιντεοσκοπημένη ομιλία του κ. Κριμιζή:

Ο ακαδημαϊκός Σταμάτης Κιρμιζής έδωσε μαι πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία στη Θεσσαλονίκη στις 5/3/2019. Σας έγραψα πάλι για αυτή την ομιλία. Στο τέλος της ομιλίας (1.18.53 έως 1.23.20) ανέβασε και σχολίασε την παρακάτω διαφάνεια. Μοιραστείτε και συζητήστε αυτά τα σημεία με τους νέους/νεες που συναναστρέφεστε γιατί ακούνε δυστυχώς σε όλα τα παρακάτω θέματα ακριβώς τα αντίθετα.
———————————————-
Ορισμένες αρχές που πιστεύω και θα ήθελα να μοιραστώ με τα νέα παιδιά

1. Επιδίωξη των Ονείρων\Οράματα\Αριστεία
2. Αγάπη στη γνώση για τη γνώση (όχι για το πτυχίο)
3. Σκληρή δουλεία (Einstein: 10% πρωτοτυπία στη σκέψη, 90% ιδρώτας)
4. Άκουγα και έμαθα πάρα πολλά από άλλους (Η φύση μας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα να τα χρησιμοποιούμε κατά αναλογία)
5. Συνεχής αμφισβήτηση της «απόλυτης γνώσης» -βασική προϋπόθεση για τη έρευνα
6. Εντιμότητα-Ακεραιότητα-Ήθος
7. Πάντοτε Αξιοκρατία (η αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας)
8. Αξιολόγηση είναι απόλυτα αναγκαία για μια αξιοκρατική κοινωνία -Πιθανά να επικρατήσει κάποτε και στην Ελλάδα.

Leave a Comment

4 × 3 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com