Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

  • Θέμα: Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ. ΜΕ.ΠΑ), μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του.
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2019_2353b.pdf (194 kB)

Leave a Comment

18 − eighteen =