Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές

Last updated on October 7th, 2010 at 09:55 pm

Υ.Α. 126807/Γ7/14-11-2003 (Φ.Ε.Κ. 1477 Τ.Β/09-10-2003)
ΘΕΜΑ:Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
ya_2003_126807_polyimeres_episkepseis_sta_kpe.pdf

Υ.Α 10763/Γ7/2003
Θέμα: Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
ya_2003_107632.pdf

13324/2006
ΘΕΜΑ: «Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ya_2006_13324.pdf

28093/2008
ΘΕΜΑ: «Πίνακας με όλες τις ισχύουσες μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού»

ya_2008_28093.doc

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com