Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προπτυχιακά και 32 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 433/15-07-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα  Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2019.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες είναι τα εξής:

 1. Δημόσια Διοίκηση- ΔΗΔ(325 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουρισμού- ΔΙΤ(203 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες είναι τα εξής:

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ(451 θέσεις)
 2. Πληροφορική- ΠΛΗ(954 θέσεις)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ(965 θέσεις)
 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ(618 θέσεις)
 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ(1062 θέσεις)
 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ(81 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες είναι τα εξής:

 1. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ(138 θέσεις)
 2. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ(143 θέσεις)
 3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ(130 θέσεις)
 4. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- ΔΕΑ(102 θέσεις)
 5. Δημιουργική Γραφή-ΔΓΡ (152 θέσεις)
 6. Language Education for Refugees and Migrants –LRM(106 θέσεις)
 7. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ(99 θέσεις)
 8. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ(247 θέσεις)
 9. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ(152 θέσεις)
 10. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ(96 θέσεις)
 11. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ(31 θέσεις)
 12. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση- ΧΒΑ(19 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες είναι τα εξής:

 1. Master in Business Administration-ΜΒΑ(253 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΔΤΕ(257 θέσεις)
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας –ΔΜΥ(211 θέσεις)
 4. Τραπεζική –ΤΡΑ(397 θέσεις)
 5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων  -ΔΠΜ(324 θέσεις)
 6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας -ΔΙΠ(386 θέσεις)
 7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές -ΣΜΑ(82 θέσεις)
 8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων  -ΔΧΤ(325 θέσεις)
 9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  -ΠΣΧ(211 θέσεις)
 10. Διαχείριση Αποβλήτων –ΔΙΑ(267 θέσεις)
 11. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας- ΚΠΠ(189 θέσεις)
 12. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα- ΠΛΣ(93 θέσεις)
 13. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση καθηγητών των Φυσικών Επιστημών- ΚΦΕ(280 θέσεις)
 14. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού –ΣΔΥ(99 θέσεις)
 15. 15. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα -ΓΤΠ(49 θέσεις)
 16. Σχεδιασμός Φωτισμού-ΣΦΠ(32 θέσεις)
 17. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος -ΑΣΠ(21 θέσεις)
 18. Επιστήμες της Αγωγής –ΕΚΠ(351 θέσεις)
 19. Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ(132 θέσεις)
 20. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός -ΟΡΘ(163 θέσεις)

Για να δείτε την πρόσκληση που αφορά τα Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση που αφορά τα Προγράμματα Σπουδών με ετήσια διάρθρωση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης Ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ε.Α.Π σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 433/15-07-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009, (Φ.151/17897/Β6/2014 ΚΥΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (Φ.151/35408/Α5/03-03-2017 ΚΥΑ) και το άρθρο 108 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’), προσφέρει επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2019, σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες είναι τα εξής:

 1. Δημόσια Διοίκηση- ΔΗΔ(25 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουρισμού- ΔΙΤ(15 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες είναι τα εξής:

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ(25 θέσεις)
 2. Πληροφορική- ΠΛΗ(60 θέσεις)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ(75 θέσεις)
 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ(40 θέσεις)
 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ(60 θέσεις)
 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ(5 θέσεις)

Για να δείτε την πρόσκληση που αφορά τα Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση που αφορά τα Προγράμματα Σπουδών με ετήσια διάρθρωση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το τμήμα Μητρώου στο email info@eap.gr ή στα τηλέφωνα (2610) 367 300, 367 600, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ στις πόλεις:

Αθήνα: (Γραβιάς 4-6, Αθήνα, 10678) τηλ. 210 9097229, 9097207

Θεσσαλονίκη: (Αλεξανδρουπόλεως 10,ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη), Tηλ. 2310 534187

Λάρισα:(Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41 221 Λάρισα) τηλ. 2410 236974

Τρίπολη:(Πετροπούλειο Κληροδότημα, Μαλλιαροπούλου 1, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη) τηλ. 2710 230263

Κομοτηνή:(Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων , Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404

Κοζάνη: (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 1ος Όροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφεία Διοίκησης, 50100 Κοζάνη) τηλ. 24610 56425

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνε ι αποκλε ιστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξε κινάε ι από τις 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00. Το σύσ τημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνε ι ανοικτό μέχρι τη σ υμπλή ρωση του αριθμού των προσφερόμε νων θέσεων και σε κάθε πε ρίπτωση όχι πέραν της 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23.59.