Πάνω από 7 χρόνια ο μέσος χρόνος αποφοίτησης από το τμήμα ΗΜΜΥ του Παν. Πατρών

Αποφοίτηση
Τα τελευταία 6 χρόνια ο αριθμός των αποφοίτων ήταν σταθερά μικρότερος των εισαχθέντων φοιτητών. Κατά το ακαδ. Έτος 2017-2018 αποφοίτησαν 168 φοιτητές, 2 περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά. Το ποσοστό των
αριστούχων ήταν 5.95% των αποφοιτησάντων, έναντι 1.2% την προηγούμενη χρονιά.

Συνολικά από τα στοιχεία των τελευταίων 6 ετών, μόνο το 2.8% των αποφοίτων έχουν αριστεύσει, 40.7% έχουν λάβει δίπλωμα με βαθμό Λίαν Καλώς, 56% Καλώς.
Σχετικά με το ποσοστό των φοιτητών που σε ετήσια βάση αποφοίτησε έναντι εκείνων που δυνητικά θα μπορούσαν να αποφοιτήσουν, αυτό το ποσοστό για το 2017-2018 ήταν 12.7% αρκετά μειωμένο έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Σχετικά με τον δείκτη που αφορά το μέσο χρόνο αποφοίτησης, αυτός προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα των
στοιχείων των τελευταίων 6 χρόνων:

Πίνακας: 9

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα, 9 φοιτητές αποφοίτησαν με διάρκεια σπουδών 5 έτη σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών για το 2017-2018. Σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι μόνο 28 φοιτητές αποφοίτησαν στον
προβλεπόμενο χρόνο τα τελευταία 6 χρόνια, δηλαδή το 2.9% των αποφοίτων.
Αν γίνει η παραδοχή ότι οι αποφοιτήσαντες στην κατηγορία «Διάρκεια σπουδών πλέον των Κ+6» αποφοίτησαν σε κ+7 χρόνια (παραδοχή που δεν ισχύει εφόσον υπάρχουν απόφοιτοι με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών), μπορούμε να συνάγουμε το κάτω όριο του μέσου χρόνου αποφοίτησης για το διάστημα αυτό: που υπολογίζεται ότι είναι 8.03 έτη. Συνεπώς ο δείκτης Μέσος χρόνος αποφοίτησης για το διάστημα 2012-2018 είναι >= 8.03 έτη. Βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο για το έτος 2017-2018 ο μέσος χρόνος αποφοίτησης είναι 7.38 έτη. Παρατηρείται μια μικρή μείωση έναντι του μέσου όρου της προηγούμενης χρονιάς που ήταν 7.84 έτη.
Σε κάθε περίπτωση ο δείκτης αυτός είναι εξαιρετικά προβληματικός και θα πρέπει πιστεύουμε το Τμήμα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί.

Πηγή: εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com