Ασφάλεια και εισακτέοι τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ

Η παρούσα παρουσίαση αφορά στα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες» του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου του 2019 από φοιτητές που συμμετείχαν στο μάθημα. Οι φοιτητές λειτούργησαν ως ερευνητές, και βάση δειγματοληπτικού πλαισίου συγκέντρωσαν ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τυχαίο δείγμα φοιτητών του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 3.788
φοιτητές όλων των τμημάτων και των σχολών του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ.

Προβλήματα στο ΑΠΘ
Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα πέντε σπουδαιότερα προβλήματα του τμήματος σας;

ΑΠΘ: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με υψηλή συχνότητα επιλέγουν ως σημαντικότερα προβλήματα στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούν την έλλειψη ασφάλειας και αστυνόμευσης (49%), την έλλειψη χρηματοδότησης (46%), την έλλειψη καθαριότητας (41%). Με 33% ακολουθούν οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων

Προβλήματα στο ΠΑΜΑΚ
Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα πέντε σπουδαιότερα προβλήματα του τμήματος σας;

ΠΑΜΑΚ: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με υψηλή συχνότητα επιλέγουν ως σημαντικότερα προβλήματα στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούν τον μεγάλο αριθμό εισακτέων (41%), την έλλειψη επικοινωνίας διδασκόντων-διδασκομένων (38%), τις συγκοινωνίες (31%). Με 33% ακολουθούν η χρηματοδότηση και η πληροφόρηση.

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com