Πέρασε η προθεσμία του νόμου και ακόμα δεν ανακοινώθηκε η κατανομή των Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία!

Ο νόμος 4635/30.10.2019 στο άρθρο 165 αναφέρει:
“στ) Η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις
πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους
2019-2010, η ανωτέρω απόφαση κατάταξης εκδίδεται έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019”

Μέχρι αυτή τη στιγμή (3/11/2019/11:13) δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα!

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com