1ο Θερινό Σχολείο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ συνδιοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας της Αθήνας (18-25/09)

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συνδιοργανώνει το 1ο διεθνές Θερινό Σχολείο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας της Αθήνας (AthNLP), που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από 18 ως 25 Σεπτεμβρίου 2019. Η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας είναι κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης ο οποίος αναπτύσσει αλγορίθμους και υπολογιστικά μοντέλα που επιτρέπουν στους υπολογιστές να «κατανοούν» και να παράγουν κείμενα ή/και ομιλία φυσικής γλώσσας. Παραδείγματα εφαρμογών που έχει αναπτύξει η Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ περιλαμβάνουν την εξαγωγή πληροφοριών από νομικά ή βιοϊατρικά έγγραφα, την εξόρυξη γνώμης από κριτικές προϊόντων, συστήματα που απαντούν ερωτήσεις αναζητώντας απαντήσεις σε επιστημονικά περιοδικά κ.λπ.

Στο Θερινό Σχολείο θα διδάξουν διακεκριμένοι ερευνητές της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες πληροφορικής του εξωτερικού. Θα συμμετάσχουν περίπου 100 εκπαιδευόμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τους περίπου 260 που είχαν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής. Οι κεντρικές διαλέξεις του Θερινού Σχολείου θα μαγνητοσκοπηθούν και θα διατίθενται ελεύθερα μετά την ολοκλήρωση του Σχολείου.

Το Θερινό Σχολείο οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και τη Σχολή Μαθηματικών και Υπολογιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Heriot-Watt. Στην επιστημονική επιτροπή του Σχολείου συμμετέχουν ο κ. Ίων Ανδρουτσόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ), ο κ. Ανδρέας Βλάχος (Senior Lecturer, University of Cambridge), η κα Αναστασία Κριθαρά (Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), ο κ. Γιάννης Κώνστας (Lecturer, Heriot-Watt), ο κ. Χάρης Παπαγεωργίου (Διευθυντής Ερευνών, ΕΚ «Αθηνά») και ο κ. Γεώργιος Πετάσης (Ερευνητής Γ’, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»). Οι κκ. Βλάχος και Κώνστας είναι, επίσης, απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ. Το Θερινό Σχολείο οργανώνεται σε συνεργασία με το Lisbon Machine Learning School.

Το Θερινό Σχολείο υποστηρίζεται από πλήθος χορηγών και ακαδημαϊκών υποστηρικτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΟΠΑ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Δεδομένων» του ΟΠΑ.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com