Οι φοιτητές λένε όχι σε αυθαίρετες καταλήψεις !

Έκφραση γνώμης των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ για τις αυθαίρετες καταλήψεις μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με τη χρήση του ερωτηματολογίου της πλατφόρμας e-class.

Η ψηφοφορία διεξάχθηκε από  04-11-2019, 23:58 μέχρι 06-11-2019, 12:00.

Συνολικός αριθμός συμμετοχών: 552 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Προς ψήφιση δόθηκε το κείμενο που συνέταξαν από κοινού ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ με τους Προέδρους όλων των Τμήματος της ΣΘΕ με τις αναγκαίες μικρές τροποποιήσεις/προσαρμογές στο Τμήμα, που δεν αλλοιώνουν σε καμία περίπτωση το νόημα του κειμένου.

Το κείμενο αναφέρει τα ακόλουθα:

Η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, λόγω αυθαίρετης κατάληψης του δημοσίου κτηριακού συγκροτήματος του Τμήματος (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία), με μια ασυνήθιστη για τα τελευταία χρόνια συχνότητα και ένταση, σχεδόν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι και σήμερα, προκαλεί έντονο προβληματισμό στα μέλη του Τμήματος και έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, καθώς:

1) Δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θέτοντας σε κίνδυνο τη δυνατότητα κανονικής ολοκλήρωσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, δημιουργώντας απόγνωση στους φοιτητές και στις οικογένειές τους που τους στηρίζουν οικονομικά από το υστέρημά τους.

2) Παρακωλύει ερευνητικές δραστηριότητες μελών του Τμήματος (στις οποίες συμμετέχουν και φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, καθώς και μεταδιδακτορικοί ερευνητές) και παρεμποδίζει την ολοκλήρωση παραδοτέων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων με ανυπολόγιστες συνέπειες για το Τμήμα.

3) Δημιουργεί μια αρνητική εικόνα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και οδηγεί στην ακύρωση δραστηριοτήτων εξωστρέφειας, στις οποίες το Τμήμα ενεργά συμμετέχει (όπως είναι, για παράδειγμα, δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοικτών Πυλών, ή στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 ετών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών).

Η συνέχιση αυτού του θλιβερού φαινομένου, με τις επαναλαμβανόμενες διακοπές της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος, μας βρίσκει αντίθετους γιατί όχι μόνο δεν οδηγεί στη λύση κανενός προβλήματος, αλλά, αντίθετα, επιφέρει ένα καίριο πλήγμα στην πολύ καλή φήμη και στην αξιοπιστία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που φιλοδοξεί να είναι πόλος έλξης και αναφοράς ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και την αριστεία στην έρευνα σε διεθνές επίπεδο, και εκθέτει ανεπανόρθωτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γενικότερα.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ερωτήθηκαν εάν (επιλογή μίας απάντησης μόνο, σε παρένθεση τα αποτελέσματα):

 

Συμφωνούν με αυτή τη θέση του Τμήματος και της ΣΘΕ. (430, 77,90%)

Διαφωνούν με αυτή τη θέση του Τμήματος και της ΣΘΕ. (79, 14,31%)

Δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν. (31, 5,62%)

Δεν ξέρουν. / Δεν απαντούν. (12, 2,17%)

Είναι προφανές ότι η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών (4 στους 5) είναι εναντίον των καταλήψεων και επιθυμούν να επανέλθει άμεσα το Τμήμα σε κανονική λειτουργία.

Πηγή:

 

 

 

 

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com