Σύνδεσμος των Κολλεγίων τα οποία συνεργάζονται με Βρετανικά πανεπιστήμια.

Ιδρύθηκε από τον Ιούνιο του 1998 και λειτουργεί ο Σύνδεσμος των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
Ο Σύνδεσμος των Κολλεγίων έχει σήμερα 14 μέλη, τα οποία συνεργάζονται με Βρετανικά πανεπιστήμια.
Μέλη του Συνδέσμου είναι εκείνα τα Εκπαιδευτήρια που προσφέρουν κανονικές σπουδές διετούς και άνω διάρκειας σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι σπουδές οδηγούν στην απόκτηση διπλωμάτων ή πτυχίων πανεπιστημιακού επιπέδου από τα ξένα πανεπιστήμια.
Εξ άλλου όλα τα Κολλέγια του Συνδέσμου έχουν αναγνωριστεί ως Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από το BAC (British Accreditation Council).

http://www.hca.gr

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com