Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Αριθμ. Φ.253/178755/Α5/2019

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄ 1736) υπουργική απόφαση «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/201 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρό-
τηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό
της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.», όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253.1/129725/Α5/2019 (ΦΕΚ 3382 Β΄)
όμοια, ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
«Στο τέλος της Φ.253/69990/Α5/2019 (Β΄ 1736) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253.1/129725/Α5/2019 (ΦΕΚ 3382 Β΄) όμοια προστίθεται άρθρο 15, ως εξής:
Άρθρο 15
Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων.
Η επίδειξη των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα δύο Μουσικά μαθήματα γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν τις
διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων και συγκεκριμένα την επίδειξη
των γραπτών δοκιμίων των ειδικών μαθημάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2019
Η Υπουργός κ.α.α.
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com