Οι πιο περιζήτητοι: εργαζόμενοι που μπορούν να προσαρμόζονται στις αλλαγές

η πλήρης μελέτη της cedefop εδώ

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ψηφιακή καινοτομία μεταβάλλει το εργασιακό περιβάλλον και τις επαγγελματικές δεξιότητες, επηρεάζοντας τον τρόπο μάθησης και εργασίας. Πώς επηρεάζει όμως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους, να καταρτίζονται και να αλλάζουν εργασία; Χάρη σε καινοτόμα εργαλεία, στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες προσεγγίσεις για την υποστήριξη της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και της αυτόνομης μάθησης μετασχηματίζουν τη δια βίου μάθηση. Το Cedefop εξετάζει τις πρόσφατες πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών για να βοηθήσει τους πολίτες τους να προβαίνουν στις κατάλληλες επιλογές σταδιοδρομίας και μάθησης  . Γι α την αξιοποίηση του δυναμικού των καινοτόμων προσεγγίσεων, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι επαγγελματίες πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις διαφαινόμενες προκλήσεις.

Οι πιο περιζήτητοι: εργαζόμενοι που μπορούν να προσαρμόζονται στις αλλαγές

Η τρέχουσα ανάλυση του Cedefop για κενές θέσεις εργασίας σε απευθείας σύνδεση σε ολόκληρη την ΕΕ επισημαίνει την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων στις αλλαγές ως την πιο σημαντική δεξιότητα για τους ευρωπαίους εργοδότες . Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της υφιστάμενης ρευστότητας των επαγγελμάτων, της οργάνωσης της εργασίας και των τεχνολογιών. Η προαγωγή της προσαρμοστικότητας αποτελεί μια τεράστια πρόκληση τόσο για τα άτομα όσο και για τους οργανισμούς και απαιτεί επενδύσεις σε μια νέα σειρά δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίες συνήθως δεν εξετάζονται κατά τη διάρκεια της τεχνικής κατάρτισης. Οι δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας αποτελούν μέρος των εν λόγω δεξιοτήτων. Περιλαμβάνουν γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες και τις δυνατότητες δεξιοτήτων των ατόμων, καθώς και την ικανότητα του ατόμου να οργανώνει το ίδιο τη μάθησή του, να λαμβάνει αποφάσεις και να σχεδιάζει και να αξιοποιεί ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

το άρθρο το είδα στο site του αγαπητού φίλου και συνάδελφου Σπύρου Παπαχαρίση:
http://www.compass.mysch.gr/?p=9621

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com