Σπουδές στην Ευρώπη

Last updated on February 19th, 2009 at 07:39 pm

http://ec.europa.eu/ploteus/faq.jsp?language=el

Κατάλογος  με τα αντίστοιχα «ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ» για όλες τις Ευρωπαικες χώρες [NARIC]

http://www.enic-naric.net/

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com