Τι να επιλέξω για να έχω σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση;

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Τι να επιλέξω για να έχω σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση;

Δεν υπάρχουν σωστές απαντήσεις και έτοιμες λύσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών ή επαγγέλματος που θα κάνετε σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν εξασφαλίζει τη σταθερή και μόνιμη σταδιοδρομία. Μέχρι να ολοκληρώσετε τις σπουδές σε έναν τομέα που τώρα έχετε επιλέξει, μπορεί τα δεδομένα στην αγορά εργασίας να έχουν αλλάξει, νέα επαγγέλματα να έχουν εμφανιστεί και άλλα επαγγέλματα που είναι ίσως δημοφιλή σήμερα να μην έχουν πια ζήτηση. Γενικά, όμως, επαγγέλματα σε ζήτηση θα είναι εκείνα που δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από την τεχνολογία ή τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές θα αυξήσουν τη ζήτηση εργαζομένων με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου. Πριν επιλέξετε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σας συμβουλευτείτε την ενότητα Γνωρίζω την αγορά εργασίας.

Ποιο είναι το «μυστικό της επιτυχίας» για τους νέους ανθρώπους που σχεδιάζουν τώρα στη σταδιοδρομία τους;

Στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης, είναι σημαντικό να αναπτύσσουμε πολύπλευρα την προσωπικότητά μας και να καλλιεργούμε δεξιότητες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και θα μας ανοίγουν νέες ευκαιρίες σε περιόδους ανεργίας και οικονομικής κρίσης. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση είναι βασικό συστατικό για τη λήψη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Είναι σημαντικό να μάθετε να αναζητείτε, να αξιολογείτε, να επεξεργάζεστε και να ταξινομείτε πληροφορίες, καθώς και εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους που σχετίζονται τόσο με τις ανάγκες και προτιμήσεις μας, όσο και με τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε! Η επαγγελματική ανάπτυξη δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόφασης. Η ανάπτυξη σταδιοδρομίας είναι μία δια βίου διαδικασία, που αρχίζει από τις δραστηριότητες της προσωπικής ζωής και εξελίσσεται μέσω των ποικίλων ρόλων και των δραστηριοτήτων, καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής.

πηγή: ΕΟΠΠΕΠ