12-06-20 «Ενημέρωση για Δυνατότητα Μαζικής Αποστολής Βαθμολογίας μέσω του ΠΣ myschool»

paid dim400

12-06-20 «Ενημέρωση για Δυνατότητα Μαζικής Αποστολής Βαθμολογίας μέσω του ΠΣ myschool»

Το έγγραφο σε pdf 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com