15-06-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

07 06 18panelladikes12

15-06-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (νέο σύστημα)

Νεοελληνική Γλώσσα (παλαιό σύστημα)

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας