24-06-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

8panelladikes

24-06-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Νέο Σύστημα:

Ιστορία ΓΕΛ

Πληροφορική ΓΕΛ

Παλαιό Σύστημα:

Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια)

Ιστορία ΓΕΛ (εσπερινά)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (ημερήσια)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (εσπερινά)

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας