Πτώση χιλιάδων μορίων στα τμήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου!!!!

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι του νέου συστήματος είναι οι υποψήφιοι του 3ου Επιστημονικού Πεδίου γιατί πλέον το 3ο ΕΠ παύει από φέτος να είναι κοινό σε όλα τα Επ. Πεδία.

pe20-vas-3ep-m