Συνδιδασκαλία μαθημάτων στη Γ Λυκείου

Συνδιδασκαλία μαθημάτων
Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν
οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70). Εφόσον αθροιστικά δεν ικανοποιούνται οι
διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται
συνδιδασκαλία στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών
Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com