Εγκύκλιος μετεγγραφών/μετακινήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Last updated on November 22nd, 2020 at 08:11 am

metegrafes-2020-egiklios.pdf

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 
Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου :

https://transfer.it.minedu.gov.gr/,

Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με την παρούσα, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) καθώς και τους Α.Φ.Μ. των γονέων του, τους Α.Φ.Μ. και τους Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα , ή
του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Επιτέλους μάθαμε πώς ορίζει το Υπουργείο Παιδεία το  «κανονικό χρόνο φοίτηση»
Ως «κανονικός χρόνος φοίτησης» νοείται ο προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος σπουδών, ο οποίος
ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων,
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα.

2 thoughts on “Εγκύκλιος μετεγγραφών/μετακινήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

  1. Τελικά, αδέρφια που φοιτούν σε διαφορετική περιφέρεια, οι γονείς τους μένουν μόνιμα σε διαφορετική περιφέρεια, αλλά ο ένας μένει σε σπίτι με πλήρη κυριότητα, παίρνουν μετεγγραφή;

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com