Υψηλή Διεθνής Αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υψηλή Διεθνής Αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
στο Πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) κατατάχθηκε στην 243η θέση παγκοσμίως, στην 78η θέση στην Ευρώπη, και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων,  στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών βάσει της ερευνητικής του απόδοσης κατά την τελευταία δεκαετία (2011-2021), σύμφωνα με τον φορέα κατάταξης Computer Science (CS) Rankings.

Η εν λόγω κατάταξη εστιάζει σε Ιδρύματα που ασχολούνται πρωτοποριακά με την έρευνα σε τομείς της Επιστήμης Υπολογιστών βάσει των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την βάση της Digital Bibliography & Library Project (DBLP), που αναφέρεται αποκλειστικά σε βιβλιογραφία της Επιστήμης Υπολογιστών.  Στη βάση DBLP περιλαμβάνονται πάνω από 40.000 τόμοι περιοδικών, περισσότερες από 39.000 ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων και 80.000 μονογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη του ΟΠΑ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της CS Rankings.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

Προσθήκη του Διαχειριστή:
Institution / Count /Faculty
1 ► ETH Zurich closed piechart 9.3 42
2 ► Max Planck Society 5.6 35
3 ► Technion 5.2 77
4 ► EPFL 5.1 53
5 ► University of Edinburgh 4.7 73
6 ► Tel Aviv University 4.5 43
7 ► University of Oxford 3.7 46
8 ► University College London 3.6 54
9 ► TU Munich 3.5 41
10 ► Hebrew University of Jerusalem 3.2 42
10 ► TU Darmstadt 3.2 25
10 ► University of Cambridge 3.2 46
13 ► Imperial College London 2.9 43
14 ► Sapienza University of Rome 2.6 41
15 ► Saarland University 2.4 23
15 ► TU Delft 2.4 46
17 ► Aarhus University 2.3 25
17 ► Bar-Ilan University 2.3 23
17 ► RWTH Aachen 2.3 19
17 ► TU Wien 2.3 33
17 ► University of Stuttgart 2.3 20
22 ► CISPA Helmholtz Center 2.2 23
22 ► IST Austria 2.2 14
22 ► Universidade de Lisboa 2.2 53
22 ► University of Copenhagen 2.2 37
22 ► University of Warwick 2.2 27
27 ► Ecole Normale Superieure 2.1 29
27 ► Graz University of Technology 2.1 26
27 ► KU Leuven 2.1 27
27 ► TU Berlin 2.1 19
27 ► Weizmann Institute of Science 2.1 22
32 ► CRIStAL 2.0 40
32 ► University of Birmingham 2.0 31
32 ► University of Bonn 2.0 17
32 ► University of Bristol 2.0 35
36 ► Aalto University 1.9 29
36 ► KTH Royal Institute of Technology 1.9 24
36 ► LMU Munich 1.9 17
36 ► University of Freiburg 1.9 16
36 ► University of Liverpool 1.9 34
36 ► University of Warsaw 1.9 35
42 ► IT University of Copenhagen 1.8 24
42 ► Politecnico di Milano 1.8 31
42 ► TU Dresden 1.8 15
42 ► University of Zurich 1.8 13
46 ► Chalmers/GU 1.7 35
46 ► Royal Holloway University of London 1.7 23
46 ► TU Kaiserslautern 1.7 18
46 ► University of Amsterdam 1.7 17
46 ► University of Bremen 1.7 14
46 ► University of Tübingen 1.7 23
46 ► Università della Svizzera italiana 1.7 21
46 ► Uppsala University 1.7 24
54 ► Ben-Gurion University of the Negev 1.6 18
54 ► Cardiff University 1.6 27
54 ► Ecole Normale Superieure de Lyon 1.6 32
54 ► Hasso Plattner Institute 1.6 11
54 ► Karlsruhe Institute of Technology 1.6 18
54 ► King’s College London 1.6 29
54 ► Queen Mary University of London 1.6 21
54 ► University of Glasgow 1.6 29
54 ► University of Haifa 1.6 16
54 ► University of Helsinki 1.6 21
54 ► University of Southampton 1.6 29
54 ► University of Surrey 1.6 18
66 ► Friedrich Schiller University Jena 1.5 8
66 ► Heidelberg University 1.5 13
66 ► Radboud University 1.5 24
66 ► TU Eindhoven 1.5 25
66 ► University of Bath 1.5 19
66 ► University of Erlangen–Nuremberg 1.5 16
66 ► University of Hamburg 1.5 12
66 ► University of Hannover 1.5 13
66 ► University of Sheffield 1.5 24
66 ► University of Vienna 1.5 8
66 ► University of York 1.5 22
66 ► VU Amsterdam 1.5 17
78 ► AUEB 1.4 8 [ΟΠΑ]
78 ► Birkbeck University of London 1.4 12
78 ► CWI 1.4 18
78 ► Czech Technical University 1.4 13
78 ► DTU 1.4 16
78 ► Goethe University Frankfurt 1.4 12
78 ► IMDEA Software Institute 1.4 14
78 ► JKU Linz 1.4 11
78 ► Lancaster University 1.4 26
78 ► NTUA 1.4 11 [ΕΜΠ]
78 ► Open University UK 1.4 15
78 ► Paderborn University 1.4 9
78 ► Queen’s University Belfast 1.4 13
78 ► TU Braunschweig 1.4 10
78 ► TU Dortmund 1.4 11
78 ► University of Konstanz 1.4 9
78 ► University of Leeds 1.4 16
78 ► University of Mannheim 1.4 7
78 ► University of Nottingham 1.4 21
78 ► University of Salerno 1.4 13
78 ► University of St Andrews 1.4 11
78 ► University of Sussex 1.4 13
78 ► University of Ulm 1.4 10
78 ► University of Wroclaw 1.4 22
102 ► Aalborg University 1.3 20
102 ► Ariel University 1.3 10
102 ► Bielefeld University 1.3 7
102 ► Durham University 1.3 12
102 ► EURECOM 1.3 11
102 ► Heriot-Watt University 1.3 15
102 ► Humboldt University of Berlin 1.3 10
102 ► Masaryk University 1.3 14
102 ► Middlesex University 1.3 13
102 ► NTNU 1.3 14
102 ► Ruhr-University Bochum 1.3 9
102 ► University of Bergen 1.3 10
102 ► University of Crete 1.3 7 [ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ]
102 ► University of Essex 1.3 18
102 ► University of Ioannina 1.3 12 [ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ]
102 ► University of Leipzig 1.3 7
102 ► University of Luxembourg 1.3 8
102 ► University of Lübeck 1.3 12
102 ► University of Magdeburg 1.3 10
102 ► University of Manchester 1.3 14
102 ► University of Salzburg 1.3 10
102 ► University of Tartu 1.3 6
102 ► Université Jean Monnet 1.3 9
102 ► Utrecht University 1.3 16
126 ► Bauhaus University Weimar 1.2 4
126 ► Bilkent University 1.2 7
126 ► Bocconi University 1.2 4
126 ► Boğaziçi University 1.2 8
126 ► Bundeswehr University Munich 1.2 4
126 ► Charles University 1.2 15
126 ► City University of London 1.2 14
126 ► Cyprus University of Technology 1.2 5
126 ► Ecole Normale Superieure de Cachan 1.2 15
126 ► IMDEA Networks Institute 1.2 11
126 ► Middle East Technical University 1.2 12
126 ► Polytechnic University of Catalonia 1.2 13
126 ► TU Chemnitz 1.2 6
126 ► Universidade NOVA de Lisboa 1.2 15
126 ► University of Athens 1.2 9  [ΕΚΠΑ]
126 ► University of Bayreuth 1.2 3
126 ► University of Düsseldorf 1.2 7
126 ► University of Göttingen 1.2 5
126 ► University of Kent 1.2 13
126 ► University of Kiel 1.2 7
126 ► University of Koblenz-Landau 1.2 5
126 ► University of Mainz 1.2 8
126 ► University of Münster 1.2 10
126 ► University of Passau 1.2 7
126 ► University of Potsdam 1.2 5
126 ► University of Siegen 1.2 5
126 ► Université libre de Bruxelles 1.2 9
153 ► Aberystwyth University 1.1 4
153 ► Brandenburg University of Technology 1.1 3
153 ► Brno University of Technology 1.1 5
153 ► Ecole Normale Superieure de Rennes 1.1 2
153 ► Freie Universitaet Berlin 1.1 4
153 ► Goldsmiths University of London 1.1 6
153 ► Hacettepe University 1.1 4
153 ► Hamburg University of Technology 1.1 5
153 ► IPI PAN 1.1 3
153 ► Istanbul Technical University 1.1 9
153 ► Jacobs University Bremen 1.1 2
153 ► Koç University 1.1 5
153 ► Loughborough University 1.1 8
153 ► Lund University 1.1 3
153 ► Maastricht University 1.1 7
153 ► Sabancı University 1.1 4
153 ► Scuola Superiore Sant’Anna 1.1 4
153 ► TU Ilmenau 1.1 5
153 ► Tilburg University 1.1 4
153 ► Universidad Rey Juan Carlos 1.1 2
153 ► Universidad de Zaragoza 1.1 6
153 ► University of Aberdeen 1.1 7
153 ► University of Augsburg 1.1 6
153 ► University of Bern 1.1 2
153 ► University of Duisburg-Essen 1.1 7
153 ► University of Dundee 1.1 9
153 ► University of Exeter 1.1 6
153 ► University of Groningen 1.1 6
153 ► University of Halle-Wittenberg 1.1 2
153 ► University of Kassel 1.1 4
153 ► University of Marburg 1.1 6
153 ► University of Molise 1.1 3
153 ► University of Murcia 1.1 6
153 ► University of Oldenburg 1.1 5
153 ► University of Osnabrück 1.1 4
153 ► University of Rostock 1.1 6
153 ► University of Sannio 1.1 3
153 ► University of Szeged 1.1 6
153 ► University of Trier 1.1 3
153 ► University of Wuppertal 1.1 3
153 ► University of Würzburg 1.1 8
194 ► Brunel University London 1.0 1
194 ► Simula UiB 1.0 1
194 ► TU Clausthal 1.0 2
194 ► TU Freiberg 1.0 2
194 ► University of Bamberg 1.0 2
194 ► University of Hildesheim 1.0 1
194 ► University of L’Aquila 1.0 5
194 ► University of Malta 1.0 3

Leave a Comment

fourteen + one =