κ. Κεραμέως το να σπουδάζει 1 στους 2 υποψηφίους σε τμήμα των 5 πρώτων επιλογών είναι επιτυχία και όχι αποτυχία!

κ. Κεραμεως δηλώσατε σήμερα (2/2/2021) στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σαν αποτυχία του υπάρχοντος συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ότι : “«μόνο 1 στους 2 υποψηφίους επιλέγει το τμήμα στο οποίο καταλήγει να φοιτά μέσα στις πρώτες 5 επιλογές του». Το ακριβές είναι 57,6%.  Η άποψη μου είναι ότι αυτό είναι   επιτυχία και όχι αποτυχία. Οι 5 πρώτες επιλογές δεν είναι το   κατάλληλο κριτήριο για να κρίνεις αν κάποιος σπουδάζει αυτό που θέλει  . Άν κάποιος περάσει στη Ιατρικη Αλεξανδρούπολης που την είχε 6η επιλογή και δεν περάσει στην Ιατρική Αθήνας που  την είχε 1ή επιλογή δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει, αν κάποιος περάσει στο Μαθηματικό Σάμου  που το είχε 8η επιλογή και δεν περάσει στο Μαθηματικό Αθήνας  που  τo είχε 1ή επιλογή δεν σημαίνει ότι δεν  σπουδάζει αυτό που θέλει , αν κάποιος περάσει στους ΗΜΜΥ Ξάνθης που τους είχε 7η επιλογή και δεν περάσει  στους ΗΜΜΥ του ΕΜΠ  που  τους είχε 1ή επιλογή δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει κλπ. Υπάρχουν 60 περίπου Οικονομικά Τμήματα.  Αν λάβουμε υπόψη και τις  30 σχολές των ενστόλων προκύπτει ότι για τα μισά τμήματα υπάρχουν 6 και περισσότερες επιλογές.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που  δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας   οι επιτυχόντες στα  300 περίπου από τα 460 τμήματα   πέρασαν στις 6 πρώτες επιλογές τους,  δηλαδή ποσοστό 65% που σημαίνει ότι 2 στους 3 πέρασαν  σε μία από τις 6 πρώτες τους επιλογές !  Ένα καλό κριτήριο για να κρίνεις αν κάποιος σπουδάζει αυτό που θέλει  είναι οι 10 πρώτες επιλογές λοιπόν  και όχι οι 5 πρώτες επιλογές . Στις 10 πρώτες επιλογές είναι πολύ πιθανόν να σπουδάζει και το  80% ! (Αναλυτικά για κάθε τμήμα εδώ : https://sep4u.gr/sxoles/gel.html  πατώντας πάνω στο εικονίδιο )

Τμήματα ανά κλάδο στο Μηχανογραφικό 2021

Το 2020 2 στους 3 πέρασαν  σε μία από τις 6 πρώτες τους επιλογές !

Τελευταία τροποποίηση 11 Μαΐου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 2 Φεβρουαρίου, 2021 18:29