Τι σπούδασαν οι απόφοιτοι στην ΕΕ – Το 59% στην Ελλάδα είναι γυναίκες

Περίπου τέσσερα εκατομμύρια φοιτητές (3,984 εκατ.) αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018, σύμφωνα με τη Eurostat. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24,6%) των πτυχιούχων σπούδασαν οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και νομικά.

Ακολούθησαν οι πτυχιούχοι μηχανικοί όλων των κατηγοριών (15,2%), οι πτυχιούχοι του κλάδου της υγείας (13,7%) και της εκπαίδευσης (10,3%).

Ενδιαφέρον έχει το χαμηλό ποσοστό αποφοίτων (3,8%) από σχολές πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας.

Η Γαλλία (796.000) είχε τον μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2018 (ή 1,18% του πληθυσμού), αρκετά μπροστά από τη Γερμανία (565.000 ή 0,68% επί του πληθυσμού), την Πολωνία (470.000) και την Ισπανία (461.000). Στην Ελλάδα ο αριθμός των αποφοίτων ήταν 70.312 το έτος αναφοράς (2018) ή περίπου 0,65% επί του συνόλου του πληθυσμού. Από τους 70.312. αποφοίτους η πλειοψηφία 59,14% (41.586) είναι γυναίκες.  

Το ποσοστό των αποφοίτων από σχολές οικονομικών, διοίκησης και νομικής ήταν κάτω από 20% στη Σουηδία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και την Ισπανία, ενώ ήταν ιδιαίτερα υψηλό στη Γαλλία (34,3%), στην Κύπρο (39,0%) και στο Λουξεμβούργο (42,5%).

Υψηλά ποσοστά αποφοίτων από σχολές μηχανικής κατασκευών καταγράφηκαν στη Λιθουανία (19.4 %), την Πορτογαλία (19,6%), την Αυστρία (20,6%) και τη Γερμανία (21,4%). Σχετικά χαμηλά ποσοστά στους ίδιους τομείς είχαν το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Μάλτα.

https://www.theceo.gr/