Παρουσίαση των τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 09:00
ΤΡΙΤΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 09:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 09:00

Δευτέρα 1/2/2021:https://youtu.be/DTL8SOjmn60
Τρίτη 2/3/2021: https://youtu.be/OvNUqS0exSU

Τετάρτη 3/3/2021: https://youtu.be/49q0r1fJ-yg

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ (09:00-14:00) 
1. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
3. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ)
4. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΙΝΔΟΣ)
5. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ)
6. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΙΝΔΟΣ)
7. ΒΙΟΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΙΝΔΟΣ)
8. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ)
9. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΙΝΔΟΣ)
11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ (09:00-14:00) – 
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟφΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
3. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
5. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΣΙΝΔΟΣ)
6. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΙΝΔΟΣ)
7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΙΝΔΟΣ)
8. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
9. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

Leave a Comment

1 × two =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here