Καθορισμός συντελεστή ΕΒΕ για τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας (ΦΕΚ)

Αριθμ. Φ.251/36604/Α5
Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου
Τουρισμού.

  • Θέμα: Καθορισμός συντελεστή ΕΒΕ για τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2021_1261b.pdf (126 kB)

 
  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com