Διαδικτυακές παρουσιάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «ZoomIntoIonio» στις 15-16/5/2021 και 22-23/5/2021.

Διαδικτυακές παρουσιάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «ZoomIntoIonio» στις 15-16/5/2021και 22-23/5/2021.

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποστηρίζει τη δράση που πρόκειται να διοργανώσει με τη μορφή διαδικτυακών παρουσιάσεων με τίτλο «ZoomintoIonio», στις 15-16 Μαΐου και 22-23 Μαΐου 2021. Η δράση «ZoomIntoIonio» απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου, ιδίως της Γ΄ Λυκείου, πανελλαδικώς, με στόχο να τους/τις ενημερώσει για τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα, στις 15-16 Μαΐου 2021, οι Πρόεδροι και Καθηγητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου θα παρουσιάσουν τα οικεία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εστίαση –μεταξύ άλλων– στο αντικείμενο των σπουδών, στην ακαδημαϊκή ζωή, καθώς και στις προοπτικές σταδιοδρομίας και επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων. Στον πίνακα ακολούθως παρατίθενται οι σύνδεσμοι πρόσβασης στα εικονικά δωμάτια των παρουσιάσεων. Στην τρίτη στήλη εμφανίζεται ο αριθμός της συνεδρίασης, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά οι μαθητές/τριες για την είσοδό τους στο εικονικό δωμάτιο, μέσω της πλατφόρμας webex:

Σάββατο 15/5
 

Παρουσιάσεις Τμημάτων,

18.0020.00

 

Σύνδεσμος  για  την  είσοδο  στο  εικονικό δωμάτιο Meeting

Number

https://teleconferenceionio.webex.com/meet/zoom- into-ionio  

1378951932

Κυριακή 16/5
Παρουσιάσεις

Τμημάτων,

18.0020.00

Σύνδεσμος  για  την είσοδο  στο  εικονικό δωμάτιο Meeting

Number

 

https://teleconferenceionio.webex.com/meet/zoom-nto-ionio

 

1378951932

 

Επιπροσθέτως, σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα των συναντήσεων του διημέρου για την έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η δράση ZoomIntoIonio θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο σαββατοκύριακο (22-23 Μαΐου 2021), οπότε και θα διοργανωθούν ατομικές συναντήσεις μαθητών/μαθητριών με μέλη ΔΕΠ από κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα σε εικονικά δωμάτια. Σύντομα θα λάβετε πρόσθετο υλικό με οδηγίες προς τους μαθητές για το δεύτερο αυτό σκέλος της δράσης.

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνδρομή σας.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com