Ακριβές αντίγραφο πτυχίου αγγλικών του Michigan

Για την σχολή Ικάρων θα χρειαστείτε ακριβές αντίγραφο πτυχίου αγγλικών . Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1]από δικηγόρο 2] από το φορέα που το εκδίδει.

 • Να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.
 • Να καταθέσουν το  ανάλογο ποσό  στα παρακάτω στοιχεία:
  • Τράπεζα: Alpha Bank
  • IBAN: GR 95 0140 4410 4410 0200 2000 176
  • Αρ. Λογ/μού: 441-00-2002-000176
 • Να αποστείλουν τη συμπληρωμένη αίτηση, το πρωτότυπο πιστοποιητικό, φωτοτυπία της ταυτότητας και το αποδεικτικό της κατάθεσης ταχυδρομικώς ή με κούριερ στα γραφεία μας: Διδότου 15, 10680 Αθήνα ή Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη.

 Η κάθε αποστολή φακέλου επιβαρύνεται με μεταφορικά έξοδα  τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αρχική κατάθεση για την έκδοση της βεβαίωσης γνησιότητας

 •  
 •  
 •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com