Τα 100 καλύτερα επαγγέλματα του μέλλοντος

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

In this report, the 100 jobs of the future are organised by broad category of application, such as ‘people jobs’, ‘hands on jobs’, and ‘data jobs’. This is to provide a simple scaffold to help people to browse among roles that may be of interest to them. Some jobs may fall into multiple broad categories, particularly those that involve use of digital technologies, but they are only represented once here to eliminate redundancy. The jobs are also coded by whether they exist now (albeit perhaps with a different name, different work context, or using different tools), or are predicted to emerge in the future.

Technology jobs
1 Additive Manufacturing Engineer
2 Automation Anomaly Analyst
3 Biomimicry Innovator
4 Bioprinting Engineer
5 Child Assistant Bot Programmer
6 Digital Augmentation Officer
7 Digital Implant Designer
8 DigiTech Troubleshooter
9 Energy and Data Systems Installer
10 Ethical Hacker
11 Gamification Designer
12 Integrated Home Technology Brokers
13 Machine-Learning Developer
14 Mechatronics Engineer
15 New Materials Engineer
16 Quantum Computer Programmer
17 Robot Ethicist
18 Robot Mechanic
19 Satellite Network Maintenance Engineer
20 Shadowtech Manager
21 Smart Dust Wrangler

People jobs
22 100 Year Counsellor
23 Aesthetician
24 Aged Health Carer of the Future
25 AI Educator
26 Community Support Worker
27 Cross-cultural Capability Facilitators
28 Cyborg Psychologist
29 Decision Support Worker
30 Digital Memorialists and Archivists
31 Displaced Persons Re-integrator
32 Drone Experience Designer
33 Early Childhood Teacher
34 Lifelong Education Advisor
35 Local Community Co-ordinator
36 Nostalgist
37 Personal Brand Manager and Content Creator
Business and Law jobs
38 AI Intellectual Property Negotiator
39 Blockchain Talent Analyst
40 Chief Ethics Officer
41 Community Farm Finance Broker
42 Drone Airspace Regulator
43 Fusionist
44 Innovation Manager
45 Personalised Marketer
46 Real-Virtual Transfer Shop Manager
47 Sharing Auditors
48 Trendwatcher

Environment jobs
49 Aged Persons Climate Solutions Consultant
50 De-extinction and Conservation Geneticist
51 Digital Apiarist
52 Entomicrobiotech Cleaners
53 Flood Control Engineer
54 Integrated Ecology Restoration Worker
55 Waste Reclamation and Upcycling

Specialist
56 Water Management Specialist
57 Weather Control Engineer
Urban jobs
58 Automated Transit System Troubleshooter
59 Autonomous Vehicle Profile Designer
60 Biofilm Plumber
61 Biometric Security Solutions Engineer
62 Human Habitat Designer
63 Integrated Energy Systems Strategist
64 Massive 3D Printed Building Designer
65 Net Positive Architect
66 Regional Community Growth Co-ordinator
67 Sustainable Energy Solutions Engineer
Agriculture jobs
68 Agroecological Farmer
69 Bio-jacker
70 Cricket Farmer
71 Farm Safety Advisor

Space jobs
72 Offworld Habitat Designer
73 Terraforming Microbiologist
Health jobs
74 Data-based Medical Diagnostician
75 Genetics Coach
76 Health Shaper
77 Memory Optimiser
78 Nanomedical Engineer
79 Nutri-gutome Consultant
(‘Gut-bug keeper’)
80 Virtual Surgeon

Data jobs
81 Algorithm Interpreter
82 Behaviour Prediction Analyst
83 Data Commodities Broker
84 Data Privacy Strategist
85 Data Farmer
86 Data Storage Solutions Designer
87 Data Waste Recycler
88 Forensic data analyst
89 Freelance Virtual Clutter Organiser
90 Predictive Regulation Analyst

Experience jobs
91 Analogue Experience Guide
92 Food Knowledge Communicator
93 Haptic Technology Designer
94 Media Remixer
95 Multisensory Experience Designer
96 Space Tourism Operator
97 Sportsperson of the Future
98 Swarm Artist
99 Virtual and Augmented Reality Experience
Creator
100 Virtual Assistant Personality Designer